Wymiana gruntów

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego wykonuje wymiany gruntów zgodnie z zapisami Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Prace te są realizowane w wyniku zawartych porozumień pomiędzy Województwem Łódzkim a samorządami powiatowymi. Źródłem finansowania prac wymiennych są dotacje z budżetu państwa przekazywane samorządom powiatowym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W roku 2016 Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi zrealizowało prace wymienne na 8 obiektach położonych w powiecie sieradzkim i poddębickim. Łącznie pracami objęto obszar 19,6621 ha gruntów rolnych. Szczegółowe zestawienie wykonanych prac wymiennych przedstawia poniższa tabela:

Prace wymienne rok 2016
Lp. Powiat Gmina Obręb Powierzchnia objęta wymianą gruntów [ha]
1 sieradzki Sieradz Kłocko 0,3071
2 poddębicki Uniejów Czepów i Rożniatów 11,5700
3 sieradzki Błaszki Sudoły 1,6600
4 sieradzki Goszczanów Czerniaków 1,3000
5 sieradzki Brzeźnio Barczew 2,4161
6 sieradzki Sieradz Biskupice 1,3764
7 sieradzki Sieradz obręb nr 28 miasta Sieradza 1,0325

Razem

19,6621

W roku 2017 Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi zrealizowało prace wymienne na 5 obiektach położonych w powiecie sieradzkim i poddębickim. Łącznie pracami objęto obszar 19,5250 ha gruntów rolnych. Szczegółowe zestawienie wykonanych prac wymiennych przedstawia poniższa tabela:

Prace wymienne rok 2017
Lp. Powiat Gmina Obręb Powierzchnia objęta wymianą gruntów [ha]
1 sieradzki Błaszki Cienia 4,5206
2 sieradzki Burzenin Redzeń Drugi 2,005
3 sieradzki Błaszki Wola Miłkowska 2,24
4 sieradzki Brzeźnio Krzaki 8,5294
5 poddębicki Zadzim Adamka 2,23

Razem

19,5250

W roku 2018 Wojewódzkie Biuro Geodezji wykonało wymianę gruntów na obiekcie Waliszewice położonym w gminie Goszczanów w powiecie sieradzkim. Opracowaniem objęto 4 działki o łącznej powierzchni 2,5531 ha.

W roku 2019 Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi wykonało wyminę gruntów napięciu obiektach położonych w powiecie sieradzkim i poddębickim.
Szczegółowe zestawienie wykonanych prac wymiennych przedstawia poniższa tabela:

Prace wymienne rok 2019
Lp. Powiat Gmina Obręb Powierzchnia objęta wymianą gruntów [ha}
1 Poddębicki Poddębice Kolonia Góra Bałdrzychowska 2,3200
2 Sieradzki Wróblew Sadokrzyce 7,6500
3 Sieradzki Sieradz Kłocko 1,2488
4 Sieradzki Brzeźnio Ostrów 0,7410
5 Poddębicki Poddębice Sworawa 1,2200

Razem

13,1798