System Informacji Geologicznej Województwa Łódzkiego

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi uczestniczy w pracach nad tworzeniem, aktualizacją i przygotowaniem danych do Systemu Informacji Geologicznej SIG dla Wydziału Geologii i Koncesji Geologicznych w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. System ten ma efektywnie zarządzać strukturą katalogową zeskanowanych dokumentów w celu utworzenia jednolitego archiwum zasobów geologicznych zapewniając tym samym szybki i łatwy dostęp do posiadanych informacji, zarówno z poziomu bazy danych atrybutów obiektów jak również poprzez wskazanie obiektów na mapie cyfrowej – w oknie przeglądarki internetowej.