SGEN ZDW

SGEN ZDW to skrót, pod którym kryje się System Geoinformatyczny Ewidencji Nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie i będących we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi od 2011 roku uczestniczy w tworzeniu, aktualizacji i rozwijaniu tego Systemu. SGEN ZDW jest wykorzystywany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi do zarządzania częścią majątku Marszałka Województwa Łódzkiego, którą stanowią nieruchomości pod drogami wojewódzkimi. System ułatwia prowadzenie procedur związanych z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe dróg wojewódzkich i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.

Aktualnie w systemie zewidencjonowanych jest ponad 94 tys. działek z czego ponad 10 tys. stanowią działki pod drogami wojewódzkimi. SGEN ZDW pozwala na szybki i łatwy dostęp do zawartych w nim informacji z poziomu bazy danych zawierającej atrybuty nieruchomości, jak również poprzez wskazanie nieruchomości na mapie cyfrowej.