Klasyfikacja gruntów

Gleboznawczą klasyfikacją gruntów określa się podział gleb na klasy bonitacyjne, które są ustalane na podstawie cech genetycznych gleb, ze względu na ich jakość produkcyjną. Jest ona przeprowadzana wyłącznie na gruntach rolnych lub leśnych, jednolicie dla całego kraju w oparciu o urzędową tabelę klas gruntów oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi przeprowadza prace terenowe oraz sporządza dokumentację techniczną niezbędną do aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarze całego województwa łódzkiego. Prace realizowane są na zlecenie osób fizycznych, osób prawnych oraz organów administracji publicznej przez doświadczonych klasyfikator gruntów zatrudnionych w Pracowni Geodezyjnej w Łodzi, Pracowni Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Pracowni Rozwoju Obszarów Wiejskich w Sieradzu.

Biuro wydaje również opinie gleboznawcze gruntów określające pochodzenie gleb niezbędne do złożenia wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wnioski o wydanie opinii należy składać w sekretariacie Biura w Łodzi przy ul. Solnej 14 zgodnie z załączonym wzorem. Opłata za wydanie opinii dla działki o powierzchni do 1 ha wynosi 194,64 zł. W przypadku większej powierzchni, prosimy o bezpośredni kontakt z klasyfikatorem gruntów – panią Agnieszką Krawczyk:

tel. 42 235 47 41

email: klasyfikacja@wbg.lodzkie.pl

WNIOSEK O WYDANIE OPINII