Zakończone nabory

Geodeta w Pracowni Geodezyjnej w Sieradzu

Data ogłoszenia: 11.03.2020 r.

Treść ogłoszenia

Informacja o przedłużeniu terminu składania dokumentów

Termin składania dokumentów: 30.04.2020 r. do godz. 1400

Wyniki naboru

Starszy Inspektor w Pracowni Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Data ogłoszenia: 13.03.2020 r.

Treść ogłoszenia

Termin składania dokumentów: 09.04.2020 r. do godz. 1400

Wyniki naboru

Geodeta w Pracowni Geodezyjnej w Sieradzu

Data ogłoszenia: 27.01.2020 r.

Treść ogłoszenia

Termin składania dokumentów: 14.02.2020 r. do godz. 1400

Wyniki naboru