Komunikaty

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi uprzejmie informuje, że w związku z Uchwałą Nr 1619/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 grudnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr 410/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad rozliczenia podatku od towarów i usług jednostek budżetowych Województwa Łódzkiego." wszystkie dokumenty zakupu (faktury, rachunki, noty oraz dokumenty obliczenia opłaty) wystawione dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi muszą posiadać następujące dane:

Nabywca:
Województwo Łódzkie
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP 725 17 39 344

Odbiorca:
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi
ul. Solna 14
91-423 Łódź