Prace scaleniowe realizowane w ramach PROW 2014-2020

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwiększono limit środków przypadający na 1 ha gruntów objętych scalaniem gruntów do 650 € dla prac geodezyjnych oraz do 1900 € dla zagospodarowania poscaleniowego.

Pierwotnie limit środków przyznanych na prace scaleniowe na obszarze województwa łódzkiego wyniósł 4 503 430 €. W związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 października 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 limit dla województwa łódzkiego został zwiększony do kwoty 5 027 714 €.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi realizuje prace geodezyjne na obiektach:

 1. Ścieki położonym w gminie Rawa Mazowiecka, w powiecie rawskim o powierzchni 472 ha obejmujący 432 działki ewidencyjne.
  Użytki rolne stanowią 92,8% powierzchni obszaru scalenia, lasy i zadrzewienia stanowią 2,1% obszaru scalenia, grunty zabudowane 2,6%, drogi 2,4%, a nieużytki 0,1% obszaru scalenia.
  W obszarze scalenia 97% gruntów stanowi własność sektora prywatnego, a 3% własność sektora publicznego.
  Średnia powierzchnia działki w obszarze scalenia wynosi 1,25 ha.
  prow 2014-2020 - obiekt scaleniowy Ścieki
 2. Olewin-Sieniec w gminie Wieluń w powiecie wieluńskim o powierzchni 494 ha, na którą składają się 219 ha gruntów położonych w obrębie Olewin oraz 275 ha gruntów z obrębu Sieniec. Łącznie w obszarze scalenia znajduje się 1128 działek.
  Na obszarze scalenia przeważają użytki rolne stanowiące 95,6% obszaru scalenia w granicach obrębu Olewin i 91,2% obszaru scalenia w granicach obrębu Sieniec.
  Grunty sektora prywatnego stanowią 96,4% obszaru scalenia obrębu Olewin i 95,9% obszaru scalenia obrębu Sieniec.prow 2014-2020 - obiekt scaleniowy Olewin-Sieniec

Kolejne dwa obiekty, a mianowicie Sulmierzyce i Kruplin położone w powiecie pajęczańskim są przygotowywane do rozpoczęcia prac scaleniowych w roku 2018.