Zakończone nabory

Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym

Data ogłoszenia: 02.10.2019 r.

Treść ogłoszenia

Termin składania dokumentów: 25.10.2019 r. do godz. 1400

Wyniki naboru

Inspektor w Pracowni Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Data ogłoszenia: 19.09.2019 r.

Treść ogłoszenia

Termin składania dokumentów: 07.10.2019 r. do godz. 1400

Wyniki naboru

Główny Specjalista ds. BHP i Ppoż.

Data ogłoszenia: 01.10.2019 r.

Treść ogłoszenia

Termin składania dokumentów: 15.10.2019 r. do godz. 1400

Wyniki naboru

Geodeta w Pracowni Geodezyjnej w Sieradzu

Data ogłoszenia: 17.09.2019 r.

Treść ogłoszenia

Termin składania dokumentów: 30.09.2019 r. do godz. 1400

Wyniki naboru

Geodeta w Pracowni Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim

Data ogłoszenia: 09.09.2019 r.

Treść ogłoszenia

Termin składania dokumentów: 20.09.2019 r. do godz. 1400

Wyniki naboru

Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym

Data ogłoszenia: 12.08.2019 r.

Treść ogłoszenia

Termin składania dokumentów: 30.08.2019 r. do godz. 1400

Wyniki naboru

Geodeta w Pracowni Geodezyjnej w Sieradzu

Data ogłoszenia: 26.07.2019 r.

Treść ogłoszenia

Termin składania dokumentów: 30.08.2019 r. do godz. 1400

Wyniki naboru

Geodeta w Pracowni Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim

Data ogłoszenia: 14.08.2019 r.

Treść ogłoszenia

Termin składania dokumentów: 30.08.2019 r. do godz. 1400

Wyniki naboru

Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym

Data ogłoszenia: 16.07.2019 r.

Treść ogłoszenia

Termin składania dokumentów: 26.07.2019 r. do godz. 1400

Wyniki naboru

Podinspektor w Dziale Organizacyjno-Gospodarczym

Data ogłoszenia: 06.06.2019 r.

Treść ogłoszenia

Sprostowanie do ogłoszenia

Termin składania dokumentów: 26.06.2019 r. do godz. 1400

Wyniki naboru

Księgowy w Dziale Finansowo – Księgowym

Data ogłoszenia: 06.06.2019 r.

Treść ogłoszenia

Termin składania dokumentów: 26.06.2019 r. do godz. 1400

Wyniki naboru