Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi
Adres:
91 - 423  Łódź, ul. Solna 14
Telefony:
(42)  235 47 10  Dyrektor
(42)  235 47 14  Sekretariat
Faks:
(42)  235 47 17
e-mail:

Godziny pracy:
Pn - Pt:   700- 1500

  Mapka dojazdu
O firmie

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi, zwane w skrócie WBG w Łodzi, jest wojewódzką, samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność geodezyjną i geodezyjno-urządzeniową.

Nadzór nad działalnością WBG w Łodzi sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego.

Do zadań WBG w Łodzi należy wykonywanie robót o charakterze wojewódzkim w zakresie modernizacji terenów wiejskich, z uwzględnieniem planów zagospodarowania przestrzennego, w tym między innymi zapewnienie obsługi rolnictwa i rolników w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i urządzeniowo-rolnych.
WBG w Łodzi wykonuje też prace geodezyjno-prawne związane z modernizacją
i regulacją stanów prawnych dróg wojewódzkich.
WBG w Łodzi wykonuje również inne prace geodezyjne, kartograficzne, informatyczne i projektowe zlecone przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

WBG w Łodzi działa na terenie Województwa Łódzkiego.
Siedzibą WBG w Łodzi jest miasto Łódź.
Ponadto, w skład  WBG w Łodzi  wchodzą:
 • Pracownia Geodezyjna w Sieradzu
       98-200 Sieradz, ul. Warneńczyka 1,  tel. (43) 822 43 72,  faks (43) 827 14 75
 • Pracownia Rozwoju Obszarów Wiejskich w Sieradzu
       98-200 Sieradz, ul. Warneńczyka 1,  tel. (43) 822 43 72,  faks (43) 827 14 75
 • Pracownia Geodezyjna w Piotrkowie Trybunalskim
       97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Młynarska 2,  tel./faks (44) 732 64 40
 • Pracownia Geodezyjna w Kutnie
       99-300 Kutno, ul. Królewska 49/51,  tel./faks (24) 254 21 30